Raporty

Raporty są aktywne, można używać sortowania, hierarchicznej agregacji danych, filtrów, suwaków, trzymając ctrl jest multiwybór, do przeglądania stron raportów używamy strzałek (dół raportu) strzałki prawo lewo.


Raport FOOD COST / BEVER COST


Raport KOSZTY / WYNIK


Sprzedaż WYNAGRODZENIA


Sprzedaż vs PRZEDZIAŁY


WYNIK CAŁOŚĆ

Call Now Button